NDĐT- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển vừa ký ban hành thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học với gần 460 loại thiết bị.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học là 457 mục dành cho 11 môn học. Cụ thể, đối với môn Âm nhạc có 28 loại thiết bị; Đạo đức: 24; Lịch sử và Địa lý: 29; Mỹ thuật: 15; Thể dục: 25; Thủ công: 15; Toán: 44; Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học: 25. Môn học có nhiều loại thiết bị nhất là Kỹ thuật với 128 loại, tiếp đến là môn Tiếng Việt với 112 loại. Trong danh mục này, có nhiều loại thiết bị có thể dùng được cho tất cả các khối học từ lớp 1 đến lớp 5. Ngoài các loại thiết bị cụ thể dùng riêng cho từng môn học, thông tư cũng quy định 12 loại thiết bị dùng chung cho tất cả các môn. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30- 8- 2009; các quy định trước đây, trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ. Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường Tiểu học căn cứ theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo thông tư .