TTO - Cho dù bạn có cẩn thận đến đâu cũng thật khó có thể bảo vệ được các đĩa CD, DVD không bị xước hay bụi bẩn. Để khắc phục điều này, hãng Norazza, nhà sản xuất đĩa DVD/CD và các sản phẩm số chất lượng cao đã đưa ra một giải pháp với tên gọi d_skin.