Sự xuất hiện của một “Thiên thần luôn đem đến sự cứu rỗi, và “Ác quỷ”, sẽ hủy diệt, đương nhiên. Nhưng, “Thiên thần” cũng có thể là “Quỷ” nếu nhìn theo khía cạnh khác, từ những con người khác...