Hệ thống Trân thú đa dạng, ngộ nghĩnh là một trong những điểm nổi bật được chú ý của thế giới Thiên Long Bát Bộ.