Thị xã Giá Rai tập trung huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho các gia đình chính sách, giúp đỡ cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tạo việc làm cho nhiều lao động...

Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 4.620 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 14,61% và có 2.949 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 9,33%. Để giúp các hộ thoát nghèo, thị xã đã cho triển khai chương trình giảm nghèo với chỉ tiêu giao cho các xã, phường thực hiện giảm 2,5% (tương đương 789 hộ nghèo). Phân bố danh sách 132 hộ nghèo cho các ngành thị xã và tỉnh nhận hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo trong năm 2016.

Thi xa Gia Rai, tinh Bac Lieu: Khi chinh sach vuon xa - Anh 1

Lãnh đạo thị xã Giá Rai và ông Trương Minh Chiến- nguyên Phó bí thư tỉnh Bạc Liêu tặng quà cho gia đình chính sách.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những hành động, việc làm cụ thể và thiết thực, Đảng bộ và chính quyền thị xã đã tích cực chi trả đúng, đủ, kịp thời cho các đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội với tổng số 47.898 lượt đối tượng với tổng số tiền 29 tỷ 103 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức thăm và cấp phát quà tết cho 12.145 đối tượng chính sách với tổng số tiền 04 tỷ 245 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện chủ trương phân công một số ngành thị xã và xã, phường nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam anh hùng... Cũng nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam, thị xã đã thành lập đoàn và phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh đi thăm và tặng 534 xuất quà cho các cụ từ 80 đến 100 tuổi với tổng số tiền 161 triệu đồng.

Việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 cũng được Giá Rai tổ chức thực hiện nghiêm túc, tích cực. Hiện nay, thị xã Giá Rai đã giới thiệu và giải quyết việc làm được 2.822 lao động, thực hiện mở 63 lớp nghề cho lao động với 1.946 lao động tham gia, đạt 64,86%. Bên cạnh đó, nhằm góp phần chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, ngoài ngân sách Nhà nước hỗ trợ, Giá Rai còn vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đóng góp vào "Quỹ an sinh xã hội". Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, thị xã đã vận động Quỹ an sinh xã hội được 04 tỷ 164 triệu đồng, thực hiện phân bổ 20.000 vé số cho các cơ quan, ban, ngành thị xã nhằm gây quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2016...

Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, Đảng ủy, chính quyền thị xã cũng thường xuyên huy động mọi nguồn lực từ các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế; vận động người dân tham gia ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích áp dụng, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, nhiều công trình cũng đã được địa phương quan tâm, đầu tư sửa chữa và xây dựng mới như cầu bê tông, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, lộ giao thông nông thôn...

Trao đổi với báo Lao động xã hội, đồng chí Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, nên hàng năm chúng tôi đã cho triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội trên nhiều phương diện như hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm lo sức khỏe, giáo dục, văn hóa. Đặc biệt là rà soát, giải quyết kịp thời cho các chế độ chính sách cho người nghèo, hộ cận nghèo, người có công, đối tượng trợ cấp xã hội để họ vươn lên trong cuộc sống.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới ngoài sự nổ lực, cố gắng của các cấp, ngành rất cần sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực để phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hồng Ân - Vũ Phong/KD&PL