(ĐCSVN) – Là thị xã trung tâm hành chính của tỉnh Bình Phước, sau ngày tái lập tỉnh, thị xã Đồng Xoài đang có những bước phát triển nhanh và mạnh, tạo nên bộ mặt mới của một tỉnh có đường biên giới chung với nước bạn Campuchia. Tuy nhiên, để xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân nơi đây phải nỗ lực phát huy tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn thử thách.

Phát huy thuận lợi, đưa thị xã xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Thị xã Đồng Xoài có một vị trí địa lý rất thuận lợi về giao thông, nơi đây có các trục đường huyết mạch chạy qua nối liền với các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ của thị xã. Trong năm 5 qua, thị xã Đồng Xoài đã nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội nên đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Kinh tế của thị xã có bước phát triển khá, GDP tăng trung bình trên 16%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt cao so với mức bình quân của tỉnh, khoảng 21,5 triệu đồng/người/năm, tương đương với 1137USD/năm. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Cùng với đó, thị xã Đồng Xoài cũng rất quan tâm đến việc phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông đô thị. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Đồng Xoài cho biết, trong năm 5 qua, ở thị xã Đồng Xoài, nhiều công trình trọng điểm đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, đạt hiệu quả cao và làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị. Trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở Đồng Xoài đã có nhiều bước tiến mới, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể, từ 5,9% vào năm 2006 xuống còn 1,69% năm 2010. Thị xã cũng là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Bình Phước hoàn thành chương trình 134 của Chính phủ về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Nâng cao đời sống vật chất, thị xã Đồng Xoài cũng rất chú trọng đẩy mạnh đến các hoạt động văn hóa, thể dục –thể thao; sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng được nâng lên, cùng với đó là các chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được thực hiện tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiên rõ rệt. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thị xã Đồng Xoài luôn quan tâm củng cố xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đó đã thu được nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Những khó khăn, thách thức Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng vẫn chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng của thị xã. Ông Vương Đức Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài trăn trở: Kinh tế tuy tăng trưởng nhanh, nhưng chưa thật sự bền vững, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố tự nhiên và thị trường đang ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của địa phương. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, nhưng tỷ trọng ngành thương mại –dịch vụ chuyển chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Việc huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển còn thấp, thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài còn hạn chế, đồng thời chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng cho nhu cầu phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đồng đều. Đời sống đại bộ phận người dân được cải thiện đáng kể nhưng vẫn có không ít hộ gặp khó khăn. Công tác bồi thường qui hoạch chưa đồng bộ, việc thực hiện qui hoạch còn nhiều bất cập, tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư còn chậm, công tác quản lý đô thị trong lĩnh vực xây dựng, vệ sinh môi trường cảnh quan đô thị chưa thật sự chuyển biến mạnh. Ở một số khu vực trong thị xã, vẫn còn tình trạng ngập úng cục bộ do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ. Cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa ngang tầm với nhiệm vụ công việc. Công tác giảm nghèo chưa thật bền vững, có những địa bàn của thị xã Đồng Xoài, người dân vẫn phải sống trong khó khăn, thiếu thốn. Phần lớn tập trung vào các hộ dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn không phải không có lúc phức tạp, đòi hỏi cán bộ, đảng viên luôn sâu sát với địa bàn để nắm vững tâm tư nguyện vọng quần chúng nhân dân, đề ra phương pháp giải quyết mang hiệu quả thiết thực. Giải pháp để phát triển Để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Đồng Xoài xứng tầm là trung tâm của tỉnh Bình Phước, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thị xã Đồng Xoài đã xây dựng những giải pháp cụ thể, phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2015. Đó là việc phát huy mạnh mẽ nội lực, kết hợp với thu hút nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, trong đó thị xã chú trọng trong việc chủ động giải quyết một cách hợp lý nhất cho việc đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển trao đổi hàng hóa giữa các vùng miền. Cùng với đó là từng bước đưa các ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, chế biến tạo mẫu mã, sản phẩm hàng hóa ngày càng có giá trị cao hơn. Thị xã cũng tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các lợi thế để đẩy nhanh tốc độ phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong GDP, từ đó tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội. Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ thị xã Đồng Xoài còn quan tâm đến lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, cùng với đó là tiếp tục làm tốt công tác cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các chương trình khác của tỉnh ủy. Công tác cán bộ cũng sẽ được đặc biệt quan tâm, trước mắt nhanh chóng bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, từng bước thay thế dần bằng đội ngũ cán bộ trẻ có đủ tài, đủ đức, cán bộ nữ vào các vị trí phù hợp nhằm đáp ứng cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lấy hiệu quả công tác và mức độ tín nhiệm để đánh giá và sử dụng cán bộ, đảm bảo có được đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn./.