Tuyên Quang đang chuẩn bị tổ chức thi tuyển công chức, song những người có ý định dự tuyển đã gặp khó khăn ngay từ khâu mua hồ sơ. Từ đầu tuần đến nay, trước cổng Sở Nội vụ luôn đông người chầu trực để mua hồ sơ thi công chức, thậm chí còn tràn cả xuống lòng đường.