(VietNamNet) - Mặc dù lũ lớn diễn ra liên tiếp tại miền Trung nhưng thị trường  xe máy hầu như không bị ảnh hưởng mà ngược lại đang rất sôi động.