Tháng 7/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 14 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 15.170 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Thi truong trai phieu chinh phu thang 7/2017 - Anh 1