(VietNamNet) - Tin  Trung Quốc sẽ nâng thuế suất thuế xuất khẩu phôi thép từ 15% hiện nay lên 25% vào đầu tháng 12 tới đang làm cho thị trường thép khu vực "nóng" lên.