(AutoNet) - 15/16 hãng ôtô trong nước thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đạt sự tăng trưởng về sản lượng bán hàng...