Bộ Thương mại cho biết thị trường nhập khẩu tân dược đang phát triển mạnh, dự báo, năm 2008 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này sẽ đạt 700 triệu USD.