Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) vừa công bố Danh mục các bài hát trước năm 1975 được phép phổ biến. Đây là tín hiệu đáng mừng, giúp các nhà sản xuất âm nhạc, các đơn vị phát hành, đơn vị tổ chức biểu diễn cũng như các nghệ sĩ có được những thông tin cần thiết trước khi sử dụng các sản phẩm âm nhạc thuộc giai đoạn này.

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) vừa công bố Danh mục các bài hát trước năm 1975 được phép phổ biến. Đây là tín hiệu đáng mừng, giúp các nhà sản xuất âm nhạc, các đơn vị phát hành, đơn vị tổ chức biểu diễn cũng như các nghệ sĩ có được những thông tin cần thiết trước khi sử dụng các sản phẩm âm nhạc thuộc giai đoạn này.

Lâu nay, nhiều nhà sản xuất, đơn vị tổ chức biểu diễn và ca sĩ khá thiếu thông tin về những bài hát nào được cấp phép và không được cấp phép lưu hành. Ngay một số sở VH-TT&DL cũng không nắm rõ được hết những bài nào đã được cấp phép. Trước yêu cầu của thực tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã chính thức cho công khai danh mục các bài hát trước năm 1975 và hải ngoại được phép phổ biến trên trang thông tin điện tử của Cục là: www.cucnghethuatbieudien.gov.vn và www.nghethuatbieudien. vn.

Việc công khai danh sách bài hát được cấp phép trên mạng là động thái tích cực của Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Các sở VH-TT&DL, các tổ chức, cá nhân đều có thể theo dõi để chủ động làm chương trình. Cụ thể, bản danh sách này có các mục: Tên tác giả (theo thứ tự Alphabet), tên bài hát và số quyết định cho phép phổ biến. Trong danh sách ngoài những bài hát trước năm 1975 còn có cả những danh sách bài hát của các nhạc sĩ nước ngoài mới sáng tác. Việc mở rộng này cũng tạo thuận lợi để thị trường âm nhạc VN có thể tiếp nhận những sáng tác mới của nhạc sĩ hải ngoại.

Những ca khúc mới do nhạc sĩ trong nước sáng tác thông thường đều nằm trong danh mục xin cấp phép biểu diễn của các nhà sản xuất và dĩ nhiên khi cấp phép cho chương trình, các cơ quan có chức năng cấp phép biểu diễn là Cục Nghệ thuật biểu diễn và các sở VH-TT&DL ở các địa phương sẽ trực tiếp thẩm định các ca khúc được thể hiện trong chương trình. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình thực tế, Cục quyết định công khai tất cả các bài hát đã được Cục cấp phép chứ không chỉ giới hạn phạm vi trước năm 1975, tạo cho danh sách bài hát được cấp phép phong phú hơn, cụ thể hơn.

Quy trình xin cấp phép sẽ có thêm một bước nếu có phần xét duyệt cấp phép cho ca khúc đó là thành lập hội đồng thẩm định bài hát. Những bài hát nào đảm bảo các tiêu chí về mặt nghệ thuật và nội dung không vi phạm vào các vấn đề chính trị nhạy cảm của quốc gia sẽ được xét duyệt. Quy trình thẩm định và cấp phép cho ca khúc rất khẩn trương và sẽ không hề gây khó dễ gì cho các nhà sản xuất.

Thời hạn cấp phép cho một bài hát cũng sẽ rút ngắn xuống còn 7 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ, chỉ cần hồ sơ xin cấp phép phải đầy đủ”. Hiện nay, danh mục các bài hát trước năm 1975 và hải ngoại đã lên tới hơn 1.000 bài hát. Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tiếp tục tổng hợp, bổ sung theo giai đoạn từng quý để đưa lên website.

T.K (Theo Văn hóa)