Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc cho các doanh nghiệp đẩy mạnh mua lúa và thực hiện việc xuất khẩu gạo; tình hình thu mua lúa, gạo tại ĐBSCL đang bắt đầu sôi động trở lại.