(CATP) Boris Johnson, Thị trưởng thủ đô nước Anh, đang bị cảnh sát điều tra về việc làm thế nào mà ông lại sở hữu một hộp xì gà thuộc về cựu Phó thủ tướng Iraq Tariq Aziiz (ảnh). Johnson, chính trị gia quyền lực nhất...