Hoa Kỳ lại có hấp lực vô cùng lớn đối với bất kỳ công ty vận tải biển nào. Trung bình mỗi ngày có tới 600 tàu ra vào các cảng lớn...Chi tiết...