(Zing) – Hãng nghiên cứu Janco Partners dự đoán doanh thu ngành trò chơi điện tử của Mỹ trong năm nay sẽ đạt 20 tỉ USD, tăng trưởng 6,7% so với 18,8 tỉ USD của năm ngoái.