24H.COM.VN - Bất chấp những khó khăn trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế, thị trường ĐTDĐ vẫn phát triển bùng nổ với sự tiến tới chuyên nghiệp của hệ thống phân phối.