(CATP) ĐẤU THẦU KHU ĐẤT 462 - 464 NGUYỄN THỊ MINH KHAI UBND TPHCM đã có chủ trương đưa khu đất số 462-464 Nguyễn Thị Minh Khai, P2Q3 ra đấu thầu, chọn nhà đầu tư.