Tất cả 8 cử tri của thị trấn Dixville Notch (quận Coos, bang New Hampshire, đông bắc nước Mỹ) đều bỏ phiếu lúc 0h ngày 8/11.

Phương Thảo (Video: Reuters)