(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thanh tra coi thi sẽ tiến hành theo hình thức thanh tra không báo trước.

Thanh tra thi - Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kể cả các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi của Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng trên địa bàn tỉnh, thành phố đoàn đến thanh tra).

Các đoàn thanh tra coi thi sẽ tiến hành theo hình thức thanh tra không báo trước.

Đối với công tác coi thi, đoàn thanh tra sẽ giám sát việc mở bì đựng đề thi và quy trình giao, nhận đề thi theo đúng quy định (lưu ý phòng ngừa việc mở nhầm bì đề thi hoặc tình huống Hội đồng in sao cho nhầm đề thi với tên môn thi ghi ngoài bì đựng đề thi); Kiểm tra việc sắp xếp chỗ ngồi của thí sinh từng môn thi theo quy định; Giám sát việc thực hiện quy chế của thí sinh (việc sử dụng giấy nháp, các vật dụng được phép mang vào phòng thi, phát hiện và yêu cầu xử lý vi phạm)...

Nội dung thanh tra công tác chấm thi sẽ tập trung giám sát cán bộ chấm thi thực hiện quy định không được mang theo vật dụng bị cấm khi xử lý phiếu trả lời trắc nghiệm; giám sát quá trình quét và xử lý, niêm phong phiếu trả lời trắc nghiệm và đĩa CD ghi các dữ liệu và kết quả bài thi; giám sát việc thực hiện quy trình làm phách và công tác bảo mật.

Đồng thời, giám sát việc thực hiện quy chế chấm thi, giao, nhận bài thi, quy trình chấm 2 vòng độc lập; việc ghi điểm vào phiếu chấm và bài thi; việc xử lý bài thi có dấu hiệu bất thường, bài thi chênh lệch điểm; chấm thanh tra số bài thi theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hoạt động thanh tra thi phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; đúng nội dung, đối tượng theo quyết định thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từ 2-4/6.

Thanh Trúc