PN - Ngày 27/12, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2013. Theo đó, việc xử lý vi phạm thí sinh ở điều 43 được bổ sung một số điểm mới.

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả kỳ thi nếu vi phạm một trong các điểm sau: mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng liên quan đến việc làm bài thi không đúng quy định hoặc vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi (đã hoặc chưa sử dụng); nhận bài giải sẵn của người khác (đã hoặc chưa sử dụng); chuyển giấy nháp, bài thi cho thí sinh khác hoặc nhận giấy nháp, bài thi của thí sinh khác; cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình hoặc làm bài giống nhau do chép bài của nhau.

TIÊU HÀ