TP - Tại TP Hồ Chí Minh, cuộc thi sáng tác ca khúc về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc với tên “Sáng tác về Mười Bông Hoa Trinh Liệt” đã nhận được 84 tác phẩm.