Quân khu 9 vừa tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ và bắn súng quân dụng nâng cao năm 2010. Tham gia hội thi có 69 sáng kiến và 155 cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện của 26 đầu mối Ban CHQS tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị. Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết các sản phẩm dự thi đều mang tính sáng tạo và có giá trị ứng dụng thực tiễn cao. Đặc biệt một số sản phẩm đã được các đơn vị đưa vào giảng dạy, huấn luyện ở đơn vị. Cũng trong dịp này, 260 vận động viên sẽ tham gia thi bắn súng quân dụng nâng cao bài 5 súng K54 và bài 5 súng AK; làm cơ sở rút kinh nghiệm để triển khai huấn luyện nâng cao trong năm 2010 và những năm tiếp theo ở Quân khu 9.

Hồ Kiên Giang