TTO - Một cuộc thi hùng biện tiếng Anh về chủ đề môi trường với tên gọi “Speaking green” đang được tổ chức dành cho các bạn trẻ Hà Nội quan tâm đến môi trường.