24H.COM.VN - Một phụ nữ Trung Quốc vừa trở thành người chiến thắng trong cuộc thi hôn xe với thành tích hơn 24h hôn liên tục.