Một năm có hơn mười cuộc thi nhưng lại luôn thiếu người tham gia các cuộc thi quốc tế. Cuộc thi nào cũng áo dài, áo tắm, ứng xử. "Sáng tạo" lắm là thêm... yoga, leo núi, cưỡi ngựa...