Trong những năm qua, hệ thống pháp luật về THAHS và HTTP đã và đang từng bước hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý nhà nước và thực tiễn tổ chức THAHS như, Hiến pháp 2013, Luật Đặc xá 2007, Luật Thi hành án hình sự năm 2010… Triển khai công tác tổ chức Hội thảo quốc tế về công tác truy nã tội phạm

Ngày 6-10, tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã phối hợp cùng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự (THAHS) và Hỗ trợ tư pháp (HTTP), Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Thiếu tướng Tô Xuân Bốn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát THAHS và HTTP; và Trung tướng, GS.TS.Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND đồng chủ trì buổi Hội thảo.

Thi hanh an hinh su va ho tro tu phap – Nhung van de ly luan va thuc tien - Anh 1

Trung tướng, GS.TS.Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội thảo

Trong những năm qua, hệ thống pháp luật về THAHS và HTTP đã và đang từng bước hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý nhà nước và thực tiễn tổ chức THAHS như, Hiến pháp 2013, Luật Đặc xá 2007, Luật Thi hành án hình sự năm 2010…Tuy nhiên, công tác tổ chức THAHS và HTTP hiện nay được tiến hành trong điều kiện, hoàn cảnh đất nước ta đang mở cửa hội nhập quốc tế sâu rộng về kinh tế, chính trị, xã hội. Do vậy, đã đặt ra những khó khăn, thách thức mới đòi hỏi chúng ta phải vượt qua. Công tác THAHS và HTTP không chỉ còn là vấn đề một quốc gia, dân tộc mà đã thật sự trở thành vấn đề được tất cả các quốc gia, cộng đồng quốc tế quan tâm…

Tại Hội thảo, Trung tướng, GS.TS.Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND, nhấn mạnh: Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị tại một số đơn vị, địa phương đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về THAHS và HTTP còn hạn chế. Trước thực tiễn trên, đòi hỏi công tác THAHS và HTTP phải có sự thay đổi căn bản... Hội thảo còn là cơ sở để đề nghị giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả công tác này…

Được biết, Hội thảo tập trung thảo luận về những vấn đề cơ bản, trọng tâm sau: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cho lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP; thực trạng và kinh nghiệm trong công tác THAHS và HTTP trong tình hình hiện nay; quan hệ phối hợp của Cảnh sát THAHS và HTTP với các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND đối với công tác THAHS và HTTP; đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong THAHS và HTTP.

Đức Mừng