Chiều 5/10, Đoàn Kiểm tra Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư do ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đà Nẵng về việc thực hiện kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) tại địa phương.

Thi dua de phat huy suc manh giu chu quyen - Anh 1

Chủ tịch UBMTTQVN T.Ư trao Huân chương Dũng cảm cho anh Lê Văn Hoa, thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2- số hiệu ĐNa 0577.

Đánh giá cao công tác TĐKT của TP, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đã chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế như hiệu quả của một số phong trào chưa cao, còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, chưa lượng hóa bằng các tiêu chí cụ thể, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trên tinh thần đó, ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý cần thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chú trọng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 9, Chủ tịch UBND TP đã trao Cờ thi đua cho 159 tập thể, công nhận danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 429 tập thể, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua TP cho 29 cá nhân. Bên cạnh đó, UBND TP đã tặng Giải thưởng Tỏa sáng Boluse trắng cho 20 cá nhân, khen thưởng cho 11 sở ban ngành, quận huyện đã hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, khen thưởng cho 23 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải văn học nghệ thuật cấp quốc gia, khen thưởng 15 vận động viện và 12 huấn luyện viên đạt thành tích cao trong các giải đấu quốc tế.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong thời gian tới, mới đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác TĐKT trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020”. Đề án tập trung triển khai thực hiện 6 nhóm giải pháp, Mục tiêu tổng quát của là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT; củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác TĐKT từ thành phố đến cơ sở…

Vũ Vân Anh