Đó là thông tin tại buổi làm việc với các đơn vị nghiệp vụ và liên danh nhà thầu cung cấp dịch vụ Viettel - Tecapro để đánh giá tình hình thực hiện hệ thống thông tin giám định BHYT do Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chủ trì.

Thi diem van hanh he thong thong tin giam dinh bao hiem y te - Anh 1

Hệ thống thông tin giám định BHYT được vận hành sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Theo đó, công tác triển khai thí điểm tại Hà Nội đã vận hành hệ thống với các chức năng: Quản trị hệ thống, phân quyền sử dụng; ánh xạ, giám định danh mục dùng chung của thành phố, danh mục sử dụng tại các cơ sở; hoàn thiện quy trình, chức năng quản lý và giám định hồ sơ thanh toán trực tiếp; giám định hồ sơ chi tiết các cơ sở gửi lên. BHXH thành phố lựa chọn 6 cơ sở khám chữa bệnh BHYT đại diện cho các hạng, tuyến bệnh viện khác nhau để thí điểm thực hiện giám định hồ sơ chi tiết.

Kết quả thí điểm vận hành hệ thống tại BHXH TP. Hà Nội bước đầu cho kết quả tích cực. 100% số hồ sơ do các cơ sở khám, chữa bệnh chuyển lên cổng tiếp nhận đều được kiểm soát tự động qua các quy tắc của phần mềm. Phần mềm giám định đã cảnh báo được những chi phí bất hợp lý như: Thuốc và dịch vụ kỹ thuật ngoài danh mục, giá cao hơn giá được phê duyệt, thanh toán sai quyền lợi được hưởng, thẻ hết giá trị sử dụng, mã thẻ không có trong cơ sở dữ liệu phát hành thẻ... Tất cả những sai sót trên đã được chuyển cho các cơ sở KCB để kiểm tra lại nhằm thống nhất trong thanh toán. Hoạt động thí điểm cũng cho thấy nhiều khó khăn trong quá trình vận hành, cần có phương án khắc phục khi áp dụng đại trà trên toàn quốc. Hầu hết các bệnh viện tuyến thành phố và bộ, ngành đều có phần mềm quản lý bệnh viện riêng (theo thống kê có tới 43 phần mềm khác nhau) dẫn đến việc nâng cấp phần mềm để điều chỉnh danh mục, kết xuất dữ liệu theo chuẩn gặp nhiều khó khăn; danh mục kỹ thuật tại cơ sở KCB chưa đạt chuẩn (thiếu thông tin, dịch vụ được phê duyệt nhưng chưa thực hiện, không có tên trong danh mục quy định…); danh mục thuốc có nhiều loại chưa ánh xạ được…

Báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành BHXH cho biết, tính đến ngày 25.10, phần lớn các hạng mục, công việc theo hợp đồng đã được liên danh nhà thầu Viettel - Tecapro hoàn thành và triển khai đúng tiến độ.

Về dịch vụ thuê phần mềm, nhà thầu đã hoàn thành 1.000 bản quyền phần mềm hệ điều hành. Hạ tầng trung tâm dữ liệu cũng đã được xây dựng tại Hà Nội và TPHCM, cùng với một đường truyền Internet 1.2Gbps; hoàn thành triển khai 11.767 đường truyền và 11.767 máy trạm cho cơ sở KCB, 800 máy tính xách tay cho giám định viên. Nhà thầu cũng đã tổ chức 26 lớp đào tạo cho 2.767 cán bộ sử dụng hệ thống này…

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn mạnh: Việc hoàn thiện phần mềm, các hạng mục, công việc để vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT phải được hoàn thành trong năm 2016, đảm bảo vận hành tại tất cả các cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc trước ngày 31.12.2016. Do đó, các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể nhằm đảm bảo tiến độ đề ra; đồng thời hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thí điểm tại một số cơ sở y tế để sẵn sàng triển khai đồng loạt trong năm 2017. Riêng Hà Nội, trong tháng 11.2016 phải vận hành hệ thống tại tất cả các cơ sở y tế.

Hà Linh