Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 384/TB-UBND kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về Đề án xây dựng và phát triển mô hình Phòng khám Bác sĩ gia đình (PKBSGĐ) TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện Đề án xây dựng và phát triển mô hình PKBSGĐ TP Hà Nội theo hướng Đề án thí điểm mô hình PKBSGĐ tại một quận hoặc huyện theo mô hình, tiêu chuẩn Châu Âu; sử dụng cơ sở vật chất các trạm y tế hiện có, xã hội hóa kêu gọi đầu tư, quản lý, vận hành, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe gia đình 24/24 giờ. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đề xuất nội dung trình UBND thành phố xin ý kiến Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất, hướng dẫn việc cấp chứng chỉ, giấy phép hành nghề, quản lý hoạt động, chế độ bồi dưỡng của y, bác sĩ, điều dưỡng,... tham gia mô hình bác sĩ gia đình trên địa bàn Hà Nội và cơ chế quản lý, mua, chi trả bảo hiểm y tế cho người dân tham gia mô hình...

Tuấn Việt