(SGGP).- Để thực hiện tốt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001 - 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ VH-TT-DL khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các chương trình, đề án có tính dài hạn để đẩy mạnh phát triển du lịch cho thời gian tới, đặc biệt là Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan xây dựng đề án cụ thể về việc miễn lệ phí thị thực cho khách du lịch là người nước ngoài vào Việt Nam khi tham gia các sự kiện, chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch lớn. Xây dựng đề án thí điểm về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho khách du lịch là người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam, trước hết có thể làm thí điểm ở một số sân bay quốc tế, thành phố lớn. PH. THẢO