KTĐT - Bộ GD&ĐT cho biết, năm học 2012 - 2013 sẽ triển khai dạy tiếng Anh thí điểm ở lớp 6. Để chuẩn bị nguồn để thực hiện, cuối năm học này, Bộ trực tiếp tổ chức khảo sát trình độ học sinh cuối lớp 5 bằng bài kiểm tra tiếng Anh trình độ A1.

Những học sinh đạt điểm 5 trở lên mới đủ điều kiện học chương trình tiếng Anh mới ở lớp 6. Bộ sẽ chọn các địa phương, các trường có giáo viên đạt trình độ B2, có học sinh vào lớp 6 có trình độ A. Các trường có năng lực quản lý và phương tiện dạy học đạt yêu cầu để tham gia thí điểm.