Khi thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại cảng hàng không, doanh nghiệp chỉ phải gửi thông tin đến một đầu mối duy nhất, gửi một lần duy nhất bằng phương thức điện tử về một đầu mối.

Tổng cục Hải quan đang tiến hành các bước triển khai cơ chế một cửa quốc gia (NSW) tại các cảng hàng không, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 19 và 36a/NQ-CP.

Theo Tổng cục Hải quan, khi thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại cảng hàng không, doanh nghiệp chỉ phải gửi thông tin đến một đầu mối duy nhất, gửi một lần duy nhất bằng phương thức điện tử về một đầu mối, thay vì phải gửi cho các cơ quan chức năng riêng rẽ như hiện nay (hải quan, cảng vụ, công an, an ninh…).

Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính mà hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng cũng được nâng lên.

Dự kiến, từ 1/1/2017, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai thí điểm việc tiếp nhận các chứng từ vận tải đường hàng không bằng phương thức điện tử với một số hãng hàng không.

Đến hết năm 2017 sẽ hoàn thành việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia với tất cả các hãng, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kinh doanh kho bãi hàng không và các đơn vị liên quan tại các cảng hàng không quốc tế trên phạm vi cả nước./.