Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1931/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN)”.

Thi diem co che doi tac cong - tu dong tai tro trong KH&CN - Anh 1

Ảnh minh họa.

Mục tiêu là xây dựng và thực hiện thí điểm cơ chế này đối với một số chương trình KH&CN theo hướng huy động nguồn lực và sự tham gia của nhiều đối tác nhằm giải quyết các vấn đề lớn của ngành, lĩnh vực; thúc đẩy sự gắn kết giữa các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, cơ quan quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trong hoạt động KH&CN.

Các chương trình thực hiện thí điểm theo cơ chế này phải là những vấn đề KH&CN quan trọng trong việc nâng cao năng lực của ngành, nhóm ngành kinh tế, phát triển các lĩnh vực KH&CN ưu tiên, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội bức thiết.

BN