(HNM) - Trên cơ sở thành công sau 1 năm thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa Văn phòng UBND TP và các cơ quan hành chính trong TP, hôm qua 25-6, UBND TP Hà Nội cho biết, từ ngày 28-6 sẽ bắt đầu thí điểm áp dụng chữ ký số trong hoạt động này.

Các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, thông báo, văn bản sao lục được gửi từ Văn phòng UBND TP đến các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thông qua thư điện tử hoặc Cổng thông tin phục vụ điều hành của UBND TP (địa chỉ www.thudo.gov.vn) sẽ được xác thực bằng chữ ký số ở đầu góc phải, trên cùng của văn bản. Văn bản được xác thực bằng chữ ký số do Văn phòng UBND TP cung cấp được coi là văn bản đầu vào tại các đơn vị. Ngoài Văn phòng UBND TP, còn có 5 đơn vị tham gia thí điểm đợt đầu gồm Sở Thông tin và truyền thông, KHĐT, Y tế, GTVT và UBND quận Ba Đình.