(CATP) Chiều 14-9, cụm thi đua 9 CATP đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng, về cuộc sống giản dị của Bác được kể với...