(TNO) “Kỷ lục” đó thuộc về một phụ nữ Hàn Quốc 68 tuổi. Sau 775 lần thi bằng lái xe tải vẫn không đậu, cụ bà quyết định… đi thi tiếp, thi cho đến khi nào đậu mới thôi!