Với kết quả kinh doanh hết sức tích cực trong 9 tháng đầu năm 2016, TLH đã có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 248,5 tỷ đồng, trong khi đầu năm công ty vẫn lỗ lũy kế hơn 83 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH - HOSE) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 962,4 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước nhờ tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2016 đã phục hồi, tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu chuyển biến tích cực và nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu cho các công trình đầu tư nhiều.

Tốc độ tăng giá vốn kỳ này của TLH là 11,2% nên lợi nhuận gộp của công ty đạt tới hơn 131 tỷ đồng, tức gấp 3,46 lần cùng kỳ năm trước, điều này có được là do đầu năm giá thép trên thị trường thế giới tăng cao dẫn đến giá thép trong nước cũng biến động mạnh. Công ty có nhập mới được lượng hàng tồn kho giá thấp nên dẫn đến lợi nhuận gộp tăng đột biến.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 50% và đạt hơn 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng giảm 13,3% và đạt hơn 18,2 tỷ đồng nhờ việc công ty đã chủ động được nguồn vốn không vay nhiều ở các tổ chức tín dụng.

Quý III/2016, công ty có hơn 4 tỷ đồng tiền lãi từ công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ khoản này chỉ là 820 triệu đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ.

Kết quả, TLH lãi sau thuế quý III/2016 gần 80,6 tỷ đồng, gấp 41 lần cùng kỳ năm trước.

Thep Tien Len lai quy III/2016 gap 41 lan cung ky, 9 thang vuot 13% ke hoach nam - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, TLH đạt hơn 2.864,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ. Công ty lãi sau thuế hơn 339,4 tỷ đồng, tức gấp 25 lần cùng kỳ năm 2015 . Năm 2016, ĐHĐCĐ của TLH đã đặt kế hoạch lãi sau thuế 300 tỷ đồng, như vậy, công ty đã hoàn thành vượt 13% kế hoạch lợi nhuận cả năm. EPS 9 tháng đạt 3.985 đồng.

Hết quý III/2016, tổng tài sản của công ty tăng 39,4% và đạt hơn 2.525,4 tỷ đồng, hàng tồn kho đạt hơn 1.498,2 tỷ đồng, lên gần gấp đôi so với số đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 1.180 tỷ đồng, tăng mạnh 40,4% so với đầu năm. Với kết quả kinh doanh hết sức tích cực trong 9 tháng đầu năm 2016, TLH đã có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 248,5 tỷ đồng, trong khi đầu năm công ty vẫn lỗ lũy kế hơn 83 tỷ đồng.