Chính phủ đã chỉ đạo các ngành chức năng cho thông quan 7.000 tấn thép phế thải bị bắt giữ 7 tháng nay ở cảng Hải Phòng và TP. HCM. Nhưng đến 15.4, các lô hàng này vẫn chưa được thông quan.