Bạn muốn có một phần mềm chuyên dụng trong việc giám sát tình trạng sử dụng của hệ thống ổ cứng, vậy thì Free Disk Usage Analyzer sẽ là sự lựa chọn của bạn. Không chỉ mang đến tính năng chuyên biệt hiển thị tình trạng của ổ cứng theo dạng đồ họa mà Free Disk Usage Analyzer còn tích hợp những công cụ hệ thống hữu ích khác.