Các nhà khoa học Mỹ vừa phát triển một thiết bị phân tích mồ hôi dán trên da trong khi tập thể dục và giúp người dùng cập nhật thông tin sức khỏe.