(TNO) – Ngày 31.3, Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) và công ty Cổ phần Vận tải du lịch Con tàu vàng (Golden Trains) đã ký kết hợp đồng vận chuyển hành khách đường sắt tuyến TP.HCM - Quy Nhơn - TP.HCM.