Hà Nội sẽ bổ sung danh mục tuyến phố triển khai hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông, đường dây điện.

Them nhieu tuyen pho duoc ha ngam cap vien thong, dien luc - Anh 1

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 5992/UBND-ĐT về việc bổ sung danh mục tuyến phố triển khai hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, xét đề nghị của liên ngành: Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Xây dựng về việc đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục tuyến phố triển khai hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp trên tuyến phố Khâm Thiên (đoạn từ phố Nguyễn Thượng Hiền đến nút Ô Chợ Dừa) thực hiện năm 2016.Về việc trên, UBND TP Hà Nội chấp thuận bổ sung danh mục tuyến phố triển khai hạ ngầm hệ thống đường dây viên thông và đường dây điện lực trung, hạ áp trên tuyến phố Khâm Thiên (đoạn từ phố Nguyễn Thượng Hiền đến nút Ồ Chợ Dừa) thực hiện năm 2016 theo đề xuất của liên ngành: Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Xây dựng.Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, hướng dẫn các nhà đầu tư khẩn trương lập hồ sơ dự án, sớm tổ chức thi công đảm bảo yêu cầu tiến độ theo kế hoạch đã cam kết.