Sáng ngày 23.2, Tổ công tác kiểm tra, giải quyết các DN hoạt động đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh tại Bình Dương đã họp nhằm giúp đỡ khoảng 200 DN đang gặp khó khăn trong sản xuất.