Hanoinet - Từ ngày 16/1, Công ty Du lịch vận chuyển quốc tế Hải Vân (Công ty Hải Vân) chính thức khai trương tuyến vận tải Hà Nội - Lai Châu.