TTO - Sau thành công của bộ phim tài liệu Mê Kông ký sự, ngày 12-5 tại TP.HCM, cuốn sách Phạm Khắc - Mê Kông ký sự - phim và ảnh đã ra mắt bạn đọc.