Nguyễn Huy Phúc là đầu mối của một đường dây lừa đảo đầu tư qua mạng khá lớn. Chỉ riêng 4 người bị hại ở TP Hà Đông đã trình báo với cơ quan chức năng, từng chuyển cho Phúc hơn 51 triệu đồng đầu tư qua mạng.