Theo Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu hiệu lực vào ngày 25/11, một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội sẽ được hưởng phụ cấp...

Them doi tuong huong phu cap chuc danh tu phap - Anh 1

Ảnh minh họa

Quyết định 42/2016/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội. Theo đó, bổ sung một số đối tượng được hưởng phụ cấp như sau:

- Chấp hành viên thuộc cơ quan Thi hành án của Bộ Tổng Tham mưu với mức phụ cấp 15%

- Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án thuộc cơ quan Thi hành án quân khu, quân chủng Hải quân, Bộ Tổng Tham mưu với mức phụ cấp 10%.

Ngoài ra, chức danh Trợ lý thi hành án hình sự thuộc Tòa án quân sự các cấp sẽ không còn được hưởng mức trợ cấp 10% kể từ ngày Thông tư 42 có hiệu lực.

Quyết định 42/2016/QĐ-TTg bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/11/2016

Phương Mai