(PL)- Ngày 30-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã trao số tiền 980 triệu đồng từ Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” (do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động) cho bốn ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trong quá trình đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa.

Theo đó, ông Võ Văn Tâm (chủ tàu đánh cá QNg-96473-TS ở thôn An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) được hỗ trợ 500 triệu đồng để đóng mới tàu. Ông Võ Minh Vương (chủ tàu đánh cá QNg-96437 cũng ở thôn An Vĩnh, huyện Lý Sơn) được hỗ trợ 300 triệu đồng mua sắm ngư lưới cụ. Đây là hai chủ tàu bị Trung Quốc bắt giữ, thu tàu cùng ngư cụ khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa. Ông Huỳnh Cuộc (ngư dân ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa) được hỗ trợ 150 triệu đồng và ông Nguyễn Đát (ngư dân ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa) được hỗ trợ 30 triệu đồng để trả nợ ngân hàng và mua sắm lưới cụ.

LUẬN NGỮ